Czas dla każdego dziecka - przedszkola i wielkość grupy

Rola przedszkola w życiu każdego dziecka ma ogromne znaczenie. Jego szeroki wpływ na wiedzę, umiejętności, jak i na życie w grupie rówieśniczej jest nieoceniony. W przedszkolach, podobnie zresztą jak i w żłobkach, dzieci funkcjonują w określonej grupie. Warto jeszcze na etapie wyboru odpowiedniego miejsca sprawdzić, jak liczna ona jest. Zbyt duża ilość dzieci sprawia, że dziecko czuje się osamotnione w takim towarzystwie i ma gorszą opiekę przedszkolanek. Dzieje się tak szczególne w przypadku dzieci, które z racji charakteru, trzymają się nieco bardziej na uboczu. Dlatego, by właśnie zapewnić czas i uwagę każdemu dziecku, przedszkola często ograniczają ilość dzieci w danej grupie i przypadających na jedną opiekunkę. Nie ulega jednak wątpliwości, że czas spędzony w przedszkolu nie będzie dla dziecka stracony, bo oprócz poznawania świata i zabawy, przedszkole w dużej mierze przyczynia się do nauki samodzielności u naszej pociechy, która będzie niezwykle ważna już wkrótce, kiedy dziecko pójdzie do szkoły.

Nowe otoczenie, nowa grupa rówieśnicza i nowe doświadczenia, to również rzeczy, które ma do zaoferowania przedszkole. Pozwala ono na rozwinięcie szeroko rozumianych talentów, umiejętności, ale i wiedzy, której podstawy nabywają dzieci właśnie w tym miejscu. Dziś w przedszkolu dzieci uczą się nie tylko literek, cyfr, ale i rozmaitych piosenek oraz wierszyków. W wielu placówkach wprowadzono także naukę języków obcych, wśród których prym wiedzie język angielski. Wpływa to bardzo pozytywnie na przyszłe lata nauki, ponieważ dziecko ma już wpojone podstawy, które później wystarczy wzmocnić i dodatkowo rozwinąć.

Jednak tym, co sprawia, że dzieci chętnie chodzą do przedszkola jest grupa rówieśnicza, ulubiona pani przedszkolanka i dobra zabawa, dająca w konsekwencji odpowiednio ukierunkowaną i spożytkowaną energię. Jak ją wykorzystać, doskonale wiedzą opiekunki, które organizują w tym celu różnego rodzaju zajęcia nie tylko ruchowe, intelektualne, ale i wiele innych. Tańce, przedstawienia, zabawy na placu zabaw, nauka przyrządzania posiłków, ale i rytmika, czy konkursy plastyczne, wpływają na nabywanie nowych umiejętności, kształtują właściwą postawę oraz wprowadzają w zdrowy, higieniczny i ekologiczny tryb życia.